Menu

Strona G?ówna
Ostatnio dodane
Dokumenty szkolne
Rada Rodziców
Informacje psychopedagoga
Rekrutacja
Biblioteka szkolna
UKS "P?omyk"
"Szkolny NIÓS"
Wszystko o sztuce - tak?e eksperyment pedagogiczny
Sekcja w?dkarska
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Finali?ci i laureaci
Autografy polskich sportowców
Hymn gimnazjum
Hymn szko?y podstawowej
Podzi?kowania
Raport z ewaluacji - Gimnazjum Nekla
Tendencja rozwojowa szko?y
Indywidualizacja nauczania w klasach I-III SP
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Rok szkolny 2014/2015
Zobacz w archiwum
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ROK SZKOLNY 2015/2016
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Dziennik elektroniczny
Plan lekcji
Wykaz podr?czników
Zaj?cia pozalekcyjne
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Informacje ogólne
?wietlica szkolna
Harmonogram lekcji i przerw
Harmonogram dowo?enia uczniów
Harmonogram dy?urów dla rodziców
Harmonogram zebra? z rodzicami
Grono pedagogiczne
Wychowawcy klas i przydzia? sal
Dodatkowe dni wolne w 2015/2016
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Komunikaty
Konkurs dla gimnazjalistów "Oddal to"
Pó?kolonie - komunikat
Nasze Zasady, Twoje Bezpiecze?stwo
?wiatowy Dzie? Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci
Harmonogram rekrutacji
Dopalacze. Gdzie szuka? pomocy?
Otwarcie si?owni
Zbieramy zu?yte baterie
Komunikaty archiwalne
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Konkursy
Konkursy archiwalne
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Samorz?d Uczniowski
Samorz?d gimnazjum
Samorz?d szko?y podstawowej
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Uroczysto?ci i wydarzenia
Sierpie?
Wrzesie?
Pa?dziernik
Listopad
Grudzie?
Stycze?
Luty
Marzec
Kwiecie?
Maj
Czerwiec
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Witamy na stronie Zespo?u Szkó? w Nekli
Redaktor: Anna Fr?szczak   
27.12.2008.

 

Informacje:

Pó?kolonie - komunikat
 


     
Wykaz podr?czników na rok szkolny 2016/2017  Plan lekcji 2015/2016  Dziennik elektroniczny
     
 
 

 "Szkolny NIÓS"
 Film z happeningu "Pi?kno ludzi brzydkich"  
     
 

 


     
     

    

 


Wiadomo?ci i wydarzenia:

 

Informacje psychopedagoga i pedagoga szkolnego:?wiatowy Dzie? Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci
 

  


 

 

 

 

Zmieniony ( 23.06.2016. )