Menu

Strona G?ówna
Ostatnio dodane
Dokumenty szkolne
Rada Rodziców
Informacje psychopedagoga
Rekrutacja
Biblioteka szkolna
UKS "P?omyk"
"Szkolny NIÓS"
Wszystko o sztuce - tak?e eksperyment pedagogiczny
Sekcja w?dkarska
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Finali?ci i laureaci
Autografy polskich sportowców
Hymn gimnazjum
Hymn szko?y podstawowej
Podzi?kowania
Raport z ewaluacji - Gimnazjum Nekla
Tendencja rozwojowa szko?y
Indywidualizacja nauczania w klasach I-III SP
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Rok szkolny 2014/2015
Zobacz w archiwum
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ROK SZKOLNY 2015/2016
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Dziennik elektroniczny
Plan lekcji
Wykaz podr?czników
Zaj?cia pozalekcyjne
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Informacje ogólne
?wietlica szkolna
Harmonogram lekcji i przerw
Harmonogram dowo?enia uczniów
Harmonogram dy?urów dla rodziców
Harmonogram zebra? z rodzicami
Grono pedagogiczne
Wychowawcy klas i przydzia? sal
Dodatkowe dni wolne w 2015/2016
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Komunikaty
Konkurs dla gimnazjalistów "Oddal to"
Pó?kolonie - komunikat
Nasze Zasady, Twoje Bezpiecze?stwo
?wiatowy Dzie? Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci
Harmonogram rekrutacji
Dopalacze. Gdzie szuka? pomocy?
Otwarcie si?owni
Zbieramy zu?yte baterie
Komunikaty archiwalne
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Konkursy
Konkursy archiwalne
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Samorz?d Uczniowski
Samorz?d gimnazjum
Samorz?d szko?y podstawowej
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Uroczysto?ci i wydarzenia
Sierpie?
Wrzesie?
Pa?dziernik
Listopad
Grudzie?
Stycze?
Luty
Marzec
Kwiecie?
Maj
Czerwiec
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Pó?kolonie dla dziewcz?t - komunikat Drukuj Email
Redaktor: Magdalena Najtkowska   
23.06.2016.

 

Pó?kolonie sportowe w szkole podstawowej w Nekli z programu „Animator Sportu” odbywa? si? b?d? w dniach: 28, 29, 30 czerwca oraz 1, 4, 5 lipca 2016r.

 -
godz. 9:00-11:00 
 -
dziewcz?ta z kl. I-III.
 -
godz. 11:00-13:00
 -
dziewcz?ta z kl. IV-VI.

 Zbiórka w hali.

Opiekun Magdalena Najtkowska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmieniony ( 23.06.2016. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »